Ajuto is een initiatief van leerkrachten van het Sint Niklaas Instituut Kortrijk (Restaurantopleiding en Personenzorg) dat steun verleent aan jongeren binnen deze opleiding. Wanneer door financiële problemen deze dreigen af te haken, worden door Ajuto de kosten voor schoolmateriaal (bv. messenset), stagereizen e.d. over genomen. Dit privé initiatief zorgt er voor dat bepaalde leerlingen hun middelbare studies kunnen afmaken, en leeft op giften.