De Achthoek is een kleinschalig initiatief ondersteund wonen waar vier mensen met een psychisch lijden, een thuis kunnen vinden met de nodige psychische ondersteuning. Zij kunnen er zo lang blijven tot zij voldoende grond onder de voeten hebben om naar een andere woonvorm over te gaan, in het beste geval naar zelfstandig wonen. Ondertussen bieden wij met een ploeg geschoolde vrijwilligers de nodige psychische en praktische begeleiding op maat van de bewoner aangezien dit een niet gesubsidieerd project is.