Voix de l'Enfant - Monastir, Tunesië

Voix de l’Enfant is een vondelingentehuis gelegen in Monastir Tunesie , waar baby’s vanaf hun geboorte tot hun 15de maand opgevangen worden in een huiselijke , warme omgeving . Wij geloven dat elke baby recht heeft op een faire start in zijn leven , of hij nu binnengebracht wordt vanop een vuilnisbelt of door een wanhopige zwangere ongehuwde vrouw, een taboe in de islamitische gemeenschap. Sinds de start hebben wij reeds een 400 baby’s opgevangen . Onze eerste bedoeling is moeders te overtuigen hun baby toch te behouden , dit in samenspraak met de locale gemeenschap. Indien dit niet lukt , of de moeder onbekend is , worden de baby’s voor adoptie afgestaan , helemaal in overeenstemming met de Tunesische en internationale wetgeving . Dit gebeurt in 2/3 van de gevallen , in 1/3 lukt het ons om voor moeder en kind een gezamenlijke , menswaardige oplossing te geven .

Steeds meer trachten we immers ook de moeders te betrekken in het project door hen een eenvoudige beroepsopleiding aan te bieden . Dit garandeert hen een inkomen in de toekomst en vooral een weg om zelfstandig voor hun kind te zorgen .
Opvangtehuis voor ongehuwde moeders en hun kinderen in Monastir – Tunesië
Dankzij de steun van RC Harelbeke kon de vzw een volledig nieuw opvangtehuis bouwen.